Lyse Energi AS

Lyse eier kraftverk og er ansvarlig for drift og vedlikehold, vannhusholdning og produksjonsstyring. Stort fokus på produksjonsstyring er med og bidrar til å få høyest mulig verdi på vannet i våre anlegg. Selskapet har en finansiell kraftportefølje og valutaportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene. Selskapet driver også tradingvirksomhet i egen regi og forvalter eksterne og interne […]

» Les mer

SIVA Verdal Eiendom

Selskapet SIVA Verdal Eiendom AS (SVE) ble etablert 17.12.2002 og er et naturlig steg videre i samarbeidet mellom Kværner Verdal og SIVA. Alle SIVAs engasjementer i Verdal er nå samlet i SIVA Verdal Eiendom AS. Kværner Verdal AS eier de arealer og bygg som primært er knyttet opp til Kværner selskapenes egen virksomhet. SVE eier […]

» Les mer

Eolus Vind Norge AS

Eolus Vind AB is one of the leading actors in planning, projecting and establishing wind power plants in Scandinavia and the Baltic countries. Since its beginning in 1990 Eolus has been involved in installing 300 wind power plants. Eolus is also running an offshore wind park project (Blekinge offshore) with the capacity to produce about 8 […]

» Les mer

Verdal Næringsforum

Verdal Næringsforum`s mission is to strengthen the contact between the regional authorities and the business environment in the Verdal region.

» Les mer

TrønderEnergi AS

TrønderEnergi is an energy company that is fully owned by 23 municipalities in Sør-Trøndelag. They produce renewable energy, build infrastructure and contributes to added value in the region. Trønderenergi operates two wind parks at Bessakerfjellet and Valsneset. Total installed capacity at these parks are 69 MW

» Les mer

Proneo AS

Proneo is a regional innovation and business development company. Proneo shall contribute to increased regional value creation through: – Development of existing business and industry – Linking between R&D and industry leaders – New ventures and spinoffs

» Les mer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS

NTE is an energy utility company. NTE’s core business is the production and distribution of electric energy, operating a total of 28 hydro power plants and two windmill parks. For over 20 years, NTE has been one of the leaders in the development of wind technology along Norway’s coast.

» Les mer