Program og påmelding til Industry meets Science 15. juni i Trondheim

Integrerte løsninger for drift og vedlikehold i offshore vind tar fart. Hvilke muligheter gir digitalisering i offshore vind? Markedet etterspør løsninger innen drift og vedlikehold som er full integrert, da dagens løsninger mangler dette og gir kunden en høy kostnad ved egne integreringsløsninger. Den akselererende teknologiske utviklingen gjør det nå mulig å lage åpne plattformer hvor ulike leverandører distribuerer sine systemer/ tjenester, og Norge har et bredt spekter av relevante teknologibedrifter.  Industry Meets Science vil sette fokus på hvilke muligheter dette kan gi i form av økt effektivitet og sikkerhet i arbeids-operasjoner innenfor offshore vind. SINTEF Ocean presenterer resultater for offshore monopel løsninger.

Velkommen til Industry meets Science, Torsdag 15 juni 2017 i Trondheim. kl 13.00 – 16.00   (Kaffe fra 12:30). Lysbuen, 5 etg,  SINTEF Energi, Sem Sælandsvei 11.

Program

Påmelding