Veidekke Entreprenør er tildelt infrastrukturkontrakten på Storheia vindpark, Fosen

Det er med stor glede vi har mottatt nyheten i dag om at medlemsbedriften Veidekke Entreprenør er tildelt infrastrukturkontrakten for Storheia vindpark, som er den største av de seks vindparkene til Fosen Vind. Veidekke Entreprenør er hovedeier i det fosenbaserte selskapet Tore Løkke AS

Verdien på oppdraget er om lag 400 millioner kroner eks mva, og infrastrukturen som skal bygges i vindparken omfatter følgende hovedelementer:
· 80 turbinfundamenter og tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
· Ca 60 km internveier, inkludert kabelgrøft, optiske fiberkabler og 36kV høyspenningskabler
· 1 transformatorstasjonsbygning og 3 transformatorceller
· 1 servicebygg

Anleggsarbeidene tar til i april/mai i år, og skal være ferdigstilt til andre kvartal 2019 da montasje av vindturbinene starter.

Erik Eiane i Veidekke uttaler at; «Vi er stolte over å ha blitt valgt og glade for å ta del i å bygge enda et vindkraftprosjekt. Dette blir den fjerde for oss de siste årene. Bygge vindparker er viktig og fremtidsrettet arbeid, og vi ser frem til å delta i det grønne skiftet i Midt-Norge sammen med Statkraft og Fosen Vind ”.

Storheia vindpark er den største av de seks vindparker som Statkraft utvikler for Fosen Vind DA. Når vindparken er ferdig, vil det være Nordens største landbaserte vindkraftverk. Årlig kraftproduksjon vil tilsvare forbruket av 50.000 norske boliger, på mer enn en milliard kWh.

Vi gratulerer Veidekke Entreprenør og Tore Løkke så mye med oppdraget, og gleder oss til fortsettelsen!