Peikko leverer rock foundatins til Roan Vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Roan Vindpark i Sør-Trøndelag. Peikko leverer til 71 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter, øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt å være april 2017 – våren 2018.

Se mer i Peikkos pressemelding.