Vindkraftutbyggingene i Midt-Norge – svært viktig beslutning for Windcluster Norway

I dag kunngjorde Statkraft at de nå starter opp de planlagte utbyggingene av vindkraft på i Midt-Norge. Dette er startskuddet for ett av de største industriprosjektene i Trøndelag gjennom tidene – med potensielt store ringvirkninger for medlemmene av Windcluster Norway og for trøndersk næringsliv.

– Vi gratulerer Statkraft med beslutningen. Dette er en stor dag for Windcluster Norway og for norsk vindkraftbransje – vi har ventet lenge på denne beslutningen! sier styreleder i Windcluster Norway Kristian Holm.

Kristian Holm, styreleder Windcluster Norway

Kristian Holm, styreleder Windcluster Norway

Windcluster Norway (WCN) har siden 2011 jobbet med ulike tiltak for å posisjonere medlemmer og regionens næringsliv til dette utbyggingsprosjektet. I 2012 og 2013 kjørte WCN et leverandørutviklingsprosjekt for å øke innsikten i hvilke leveranser som er aktuelle for lokale og regionale leverandører samt hva som kreves for å bli leverandør til både utbyggere og hovedkontraktører. Statkraft, NTE og Trønderenergi var viktige bidragsytere i dette arbeidet, blant annet gjennom et leverandørseminar i Åfjord sommeren 2012.

– Vi har knyttet gode kontakter over kjølen til Jämtland og Väster-Norrland og lært hvordan svenskene arbeider for å legge til rette for lokalt og regionalt næringsliv, både i utbyggingsfasen og i driftsfasen. Dette er erfaringer som vi har bragt videre til medlemsbedriftene, og til lokale utviklingsmiljøer blant annet i Åfjord, sier Vegard Saur, daglig leder i Windcluster Norway.

– Vi ser fram til en hektisk og intens byggeperiode. WCN vil spesielt legge vekt på å etablere god dialog med hovedkontraktørene og med Statkraft og identifisere behov som disse aktørene har. Videre vil vi legge til rette for mest mulig lokal og regional verdiskaping, avslutter Saur.

Her finner du pressemeldingen fra Statkraft.